Wereld-Wijd-Weg

Nu we elektrische stroom hebben gekregen (dag en nacht!) en ook de postbode vraagt of we op onze computer willen kijken, heb ik mij – althans voor nu – bekeerd tot het net. Het web. De spitter en de spatter, de twitter en de twatter. Dat werk en zo voort.

Dus ben ik te zien en vooral te lezen op zulke fraaie sosjale komjoenieties (we eten en slapen nog niet samen, maar verder doen we errug veel met elkaar) als LinkedIn, Plaxo en Hyves; twitter ik - met stijgende verbazing over de twitters én de tweets - en maak ik deel van tal van hoogst interessante groepen.

Maar wat doe als ik elektronisch van hot naar haar ren met mijn non-digitale leven? Dat dreigt te verpieteren en zo verkeerd was het nou ook weer niet. Wanneer heb je daar nog tijd voor. Voor je real life-leven, maar dan echt? Wanneer?